ช่องว่างในการทำธุรกิจสมัยนี้

การทำธุรกิจในโลกยุคปัจจุบัน เราคงหนีไม่พ้นการแข่งขันที่มีมากมายมหาศาล การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้หลายๆ ธุรกิจที่เคยรุ่งเรืองในอดีต มีแนวโน้มแย่ลงในปัจจุบัน และการปรับตัวหลายอย่างก็เป็นปัจจัยให้ธุรกิจเราอยู่รอดมาถึงทุกวันนี้ เรามาดูกันว่าธุรกิจในยุคใหม่ควรมีแนวทางอย่างไรให้ธุรกิจอยู่รอดและเติบโตได้

ช่องว่างในการทำธุรกิจสมัยนี้ Read More »